Ús Lytse gasten

– iten


Foar ús lytse gasten hawwe wy fansels in oanpast menu tidens it diner! Dit fine jo op ‘e kaart. Dêrneist meie sy harren eigen neigerjocht yn de keuken meitsje! Foar de lunch jildt dat alle gerjochten yn in lytse poarsje besteld wurde kin.


– sel


Der is in sel wêr’t dyn bern harren efkes werom lûke kinne. Der is spul om mei te tekenjen, maskers en Duplo blokken. Koartsein, in bern freonlike finzenis 😉